مشخصات

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان

                               جناب آقای مهندس حسن اکبری
هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
 

رزومه پژوهشی و اجرایی :

سوابق پژوهشی:

 1. ارائه 4 مقاله ISI و 8 مقاله علمی پژوهشی و بیش از 10 مقاله علمی ترویجی.
 2. ارائه 10طرح پژوهشی.
 3. تالیف 3 کتاب دانشگاهی.
 4. راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد.

سوابق اجرایی:

 • مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 • مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و دلیجان.
 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان.

سوابق تحصیلی :

لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
سال اخذ مدرک کارشناسی 1373
سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد1374
دکتری مهندسی صنایع - علوم و تحقیقات (درحال تحصیل)

اقدامات انجام شده در زمان ریاست واحد دلیجان در حوزه های مختلف

 •  پرداخت بیش از نیمی از بدهی های معوق دانشگاه.
 •  اجرای آسفالت محوطه و رمپ ورودی و خروجی.
 •  توسعه فضای سبز واحد.
 • ایجاد و پیگیری پرونده های مربوط به تصویب رشته های کارشناسی ارشد.
 •   بازدیدها و نشست های علمی و پژوهشی.
 •  تجهیز و راه اندازی کارگاههای علمی و آموزشی.
 •  برگزاری برنامه های فرهنگی و بیش از 6 کرسی آزاد اندیشی با موضوعات فرهنگی.
 •   برگزاری جشن ها، اردوها و مسابقات فرهنگی با موضوعات مختلف.
 •  برگزاری جلسات فرهنگی با مسئولان صنایع شهرستان.